http://politics.polsci.uvt.ro

Vasile Docea Print E-mail
User Rating: / 54
PoorBest 
Nov 14, 2008 at 04:18 PM

 

Conf. univ. dr. Vasile DOCEA:

 

Adresa:

Str. Dr.Ioan Muraşan Nr.109, sc.A, apt.15,

RO 300737 Timişoara

Tel. 004 (0)723582232

docea.vasile@polsci.uvt.ro

 

 

 

Curriculum vitae

 

 

DATE PERSONALE:

 

Data naşterii: 8 martie 1963

Locul naşterii: Sânnicolau-Mare, judeţul Timiş, România.

Cetăţenia: Română

Situaţia familială: Căsătorit, un copil.

 

 

STUDII:

 

 •          1982-1986: Facultatea de istorie şi filosofie a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi.
 •          1993-1995: Stagiu de studii şi cercetare la Universitatea din Freiburg im Breisgau, Seminarul de istorie, cu o bursă acordată prin concurs de Serviciul German de Schimburi Academice (DAAD).
 •          1999: Obţinerea titlului de "doctor în istorie" la Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi, cu o lucrare având tema Relaţii româno-germane în prima jumătate a secolului XIX.

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:

 

Locuri de muncă deţinute:

 •          1986-1991: Muzeograf la Muzeul de istorie din Galaţi.
 •          1991-2000: Cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie "A.D.Xenopol" din Iaşi, institut al Academiei Române.
 •          2000 - 2002: Conferenţiar universitar la Facultatea de ştiinţe politice şi administrative a Universităţii Banatului din Timişoara, pentru discipline din domeniul istoriei şi teoriei relaţiilor internaţionale.
 •          2003-2005: Conferenţiar universitar la Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Facultatea de ştiinţe politice şi administrative, Linia de predare în limba germană, pentru discipline din domeniile istoriei şi teoriei relaţiilor internaţionale şi istoriei instituţiilor.
 •          din 2005: Conferenţiar universitar la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de ştiinţe politice, filosofie şi ştiinţe ale comunicării, pentru discipline din domeniul istoriei şi teoriei relaţiilor internaţionale.

 

Funcţii de conducere deţinute:

 •          2003-2004: Şef al Catedrei de Comunicare şi relaţii publice de la Facultatea de ştiinţe politice şi administrative a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca.
 •          din 2005: Coordonator al Liniei de predare în limba germană pentru domeniul de specializare Relaţii internaţionale şi studii europene, la Universitatea de Vest din Timişoara.

 

Activitate redacţională:

 •          1993-1995: Membru în redacţia revistei "Xenopoliana", buletin al Fundaţiei Academice "A.D.Xenopol" din Iaşi.
 •          1997-2000: Redactor şef al Anuarului Institutului de istorie "A. D. Xenopol" din Iaşi (publicaţie a Academiei Române).
 •          2000-2002: Editor al anuarului "Colocvii politice", Universitatea Banatului din Timişoara.

 

 

EXPERIENŢA ŞTIINŢIFICĂ:

 

Domenii de interes ştiinţific:

 •          Istoria modernă şi contemporană (cu accent pe istoria relaţiilor româno-germane);
 •          Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale;
 •          Istoria instituţiilor (cu accent pe istoria monarhiei);
 •          Istoria minorităţilor şi comunicare interculturală.

 

Lucrări ştiinţifice publicate (vezi şi lista publicaţiilor):

 •          3 volume de autor.
 •          1 volum de documente editat şi tradus.
 •          6 volume coordonate.
 •          65 lucrări ştiinţifice (studii şi articole).
 •          cca. 50 comunicări, prezentate la sesiuni ştiinţifice.

 

Granturi şi proiecte de cercetare (selecţie):

 •          1993 -1995: Proiect individual de cercetare, cu tema Relaţii româno-germane în secolul XIX, finanţat de Serviciul German de Schimburi Academice (DAAD).
 •          1994 - 1995: Participare la Proiectul internaţional de cercetare cu tema Minorităţi etnice şi confesionale în Iaşi: istorie, prezent, căi de comunicare, proiect administrat în comun de Universitatea din Freiburg im Breisgau şi Institutul de Istorie "A.D.Xenopol" din Iaşi şi coordonat de prof.univ.dr. Gottfried Schramm.
 •          1995 - 1996: Participare cu o temă individuală (Modelul european al monarhiei constituţionale din România) la Programul internaţional de cercetare pe tema Europa-Verständnis in Südosteuropa, administrat de Institutul de Studii Sud-Est-Europene al Universităţii din Graz (coordonator prof. dr. Harald Heppner), Austria, program finanţat de Österreichisches Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
 •          1997: Participare la Proiectul comun de cercetare al Universităţii din Freiburg im Breisgau şi al Institutului de Istorie "A.D.Xenopol" din Iaşi, cu tema: Istoria comunităţii catolice din Moldova.
 •          1998 - 1999: Participare cu o temă individuală (Românii şi Marile Puteri între 1815 şi 1856, în contextul extinderii spre Est a ordinii europene) la Programul de cercetare Strukturen Europäischer Ordnung und ihre Erweiterung nach Osten 1699-1914. Ideen und Verwirklichung, coordonat de prof. univ. dr Lothar Maier de la Historisches Seminar der Westfalischen Wilhelms-Universität Münster şi finanţat de Fritz-Thysen-Stiftung.
 •          2000: Proiect de cercetare individual, cu tema Discursul autolegitimant al puterii în România din secolul XIX până în prezent, susţinut financiar de DAAD, Germania.
 •          2004 - 2005: Participare la Programul de cercetare Die Rückkehr der Städte? Funktionen der Erinnerungskultur in Mittel- und Südosteuropa im 20. Jahrhundert: Temeswar und Dresden im Vergleich, realizat în colaborare de Universitatea din Dresda, Universitatea de Vest din Timişoara şi Fundaţia "A Treia Europă" din Timişoara şi finanţat de Volkswagen-Stiftung din Germania.
 •          2006-2008: Participare la Programul internaţional de cercetare Remembering Communism, coordonat de Maria Todorova (Illinois University) şi Stefan Troebst (Universitaet Leipzig) şi finanţat de Volkswagen-Stuftung Hanover.
 •          2006-2008: Participare la Grantul CNCSIS (cod 545, contract nr. 5668/02.06.2006) cu tema Practici memoriale în context intercultural. Studiu de caz: Banatul, coordonator conf. dr. Smaranda Vultur.

 

Membru în asociaţii ştiinţifice:

 •          Membru al Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române (din 1997).
 •          Membru al Institutului Român de Genealogie "Sever Zotta" din Iaşi (din 1998).
 •          Membru al Asociaţiei de Ştiinţe Istorice din România (sediul la Iaşi) (din 2000).

 

Conf. univ. dr. Vasile DOCEA

 

Lista publicaţiilor

I. Volume de autor:

2000:

1.        Relaţii româno-germane timpurii. Încercări şi eşecuri în prima jumătate a secolului XIX, cu o prefaţă de Al. Zub, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2000, 212 p. (ISBN 973-595-008-1)

2001:

2.        Carol I şi monarhia constituţională. Interpretări istorice, Timişoara, Editura Presa Universitară Română, 2001, 204 p. (ISBN 973-8063-76-0)

2006:

3.        Străinii de-alături. Explorări în istoria minorităţilor şi a comunicării interculturale, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2006, XIV+234 p. (ISBN 973-7608-61-5)

II. Volume de documente editate:

2007:

1.        Carol I al României, Jurnal, vol. I, 1881-1887, stabilirea textului, traducere din limba germană, studiu introductiv şi note de Vasile Docea, Iaşi, Editura Polirom, 2007, 616 p. (ISBN 978-973-46-0694-8)

III. Volume coordonate:

1997:

1.        „Anuarul Institutului de istorie A. D. Xenopol", Iaşi, tomul XXXIV, 1997, 508 p. (redactor şef).

1998:

2.        „Anuarul Institutului de istorie A. D. Xenopol", Iaşi, tomul XXXV, 1998, 264 p. (redactor şef).

1999:

3.        „Anuarul Institutului de istorie A. D. Xenopol", Iaşi, tomul XXXVI, 1999, 256 p. (redactor şef).

2001:

4.        Colocvii politice I, Timişoara, Presa Universitară Română, 2001, 204 p., ISBN 973-8063-21-3 (editor).

2003:

5.        Relaţii româno-germane. Studii istorice / Deutsch-rumänische Beziehungen. Historische Studien, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2003, 182 p., ISBN 973-8445-32-9 (coordonator).

6.        Instituţii (nu doar) politice [Colocvii politice II], Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2003, 120 p., ISBN 973-85884-5-6 (editor).

IV. Studii şi articole ştiinţifice (selecţie):

1.        Deutsche oder Russen - wer bedrohte 1918 die Stadt Galatz?, în „Südostdeutsche Vierteljahresblätter", Zeitschrift für Literatur und Kunst, Geschichte und Zeitgeschichte, München, an. 40, 1991, caiet 2, p. 133 - 135.

2.        Înfiinţarea reprezentanţei consulare a Prusiei la Galaţi (1837), în „Danubius", Muzeul de istorie Galaţi, vol. XIII-XIV, 1992, p. 145-154.

3.        Din activitatea lui C. A. Kuch, consul al Prusiei în Moldova (1833-1842), în „Anuarul Institutului de istorie A. D. Xenopol", Iaşi, XXIX, 1992, p. 307-322.

4.        Istoria monarhiei între inerţie şi resurecţie, în „Xenopoliana", Buletinul Fundaţiei Academice „A. D. Xenopol", Iaşi, an. 1, 1993, Nr. 1-4, p. 70-77.

5.        Un confident al regelui Carol I: scriitorul Paul Lindenberg, în G. Bădărău, L. Boicu, L. Nastasă (ed.), Istoria ca lectură a lumii, Iaşi, 1994, p. 605-614.

6.        Din mers despre revoluţie. Tentative germane de analiză a evoluţiilor din România postcomunistă, în „Xenopoliana", Buletinul Fundaţiei Academice „A. D. Xenopol", Iaşi, an. 2, 1994, Nr. 1-4, p. 153-159.

7.        Im Sinne religiöser Tolleranz: die Anfänge der evangelischen Gemeinde aus Galatz in der Moldau (1843-1853), în Al. Zub (ed.), Alteritate / identitate în spaţiul cultural românesc, Iaşi, 1996, p. 255-265.

8.        Carol I şi Academia Română, în „Anuarul Institutului de istorie A. D. Xenopol", Iaşi, XXXIII, 1996, p. 209-216.

9.        Das "europäische" Modell und die konstitutionelle Monarchie in Rumänien, în Harald Heppner (ed.), Die Rumänen und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar, 1997, p. 185-214.

10.     Profesori germani în Iaşii primei jumătăţi a secolului XIX, în „Anuarul Institutului de istorie A. D. Xenopol", Iaşi, XXXIV, 1997, p. 159-184.

11.     Proiectele matrimoniale ale principelui Carol I al României, în "Arhiva genealogică", Iaşi, an. 4, 1997, Nr. 3-4, p. 271-295.

12.     Relaţiile economice româno-germane în prima jumătate a secolului XIX. Rute comerciale, proiecte, eşecuri, în „Anuarul Institutului de istorie A.D.Xenopol", Iaşi, XXXV, 1998, p.61-81.

13.     Primul consulat al Prusiei în Principatele române, în Cătălin Turliuc (coord.), Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale. Studii, Iaşi, Editura Cantes, 2000, p. 177-189.

14.     Principatele române şi marile puteri (1815-1856). Un studiu despre extinderea către est a sistemului ordinii europene, în Vasile Docea (ed.), Colocvii politice, vol. I, Timişoara, Editura Presa Universitară Română, 2001, p. 88 - 120.

, în Vasile Docea (coord.), Relaţii româno-germane. Studii istorice / Deutsch-rumänische Beziehungen. Historische Studien, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2003, p. 51-66.

16.     Die Geschichte der deutsch-rumänischen Beziehungen, eine eingebürgerte Beschäftigung, în Vasile Docea (coord.), Relaţii româno-germane. Studii istorice / Deutsch-rumänische Beziehungen. Historische Studien, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2003, p. 13-18.

17.     Preşul roz de-acasă sau despre imposibila reconstituire a experienţei deportării, postfaţă la Viorel Marineasa, Daniel Vighi, Rusalii '51. Fragmente din deportarea în Bărăgan, ediţia a II‑a, Timişoara, Editura Marineasa, 2004, p. 223 - 231.

18.    Das Tagebuch König Karls I. von Rumänien, în Krista Zach, Cornelius R. Zach (ed.), Deutsche und Rumänen in der Erinnerungsliteratur. Memorialistik aus dem 19. uns 20. Jahrhundert als Geschichtsquelle, München, IKGS Verlag, 2005, p. 97-104, 255-256.

19.    Un fel aparte de toleranţă. Context internaţional, interese comerciale şi intenţii politice în organizarea comunităţilor catolică şi protestantă din Galaţi la mijlocul secolului al XIX-lea, în "Studia Universitatis Babes-Bolyai", Seria "Efemerides", vol. 1/2005, p. 109-140.

20.    A la recherche du Banat disparu, în Le Banat: Un Eldorado aux confins, volum tematic al revistei "Cultures d'Europe Centrale", Université de Paris-Sorbonne (Paris IV), 2007, p.53-63.

V. Recenzii (selecţie)

1.        „Der Donauraum", Zeitschrift des Institutes für den Donauraum und Mitteleuropa, Wien, an. 34, 1994, caietele 1-2 şi 3-4; în „Anuarul Institutului de istorie A. D. Xenopol", Iaşi, XXXII/1995, p. 604-606.

2.        „Österreichishe Osthefte", Zeitschrift für Mittel-, Ost- und Südosteuropaforschung, Wien, an. 36, 1994, caietul 2; în „Anuarul Institutului de istorie A. D. Xenopol", Iaşi, XXXII/1995, p. 609-611.

3.         „Ungarn-Jahrbuch", Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete, München, vol. 18 (1990), 19 (1991), 20 (1992), 21 (1993-1994); în „Anuarul Institutului de istorie A. D. Xenopol", Iaşi, XXXIII/1996, p. 490-494.

4.        Katrin Boeckh, Von den Balkankriegen zum Ersten Weltkrieg. Kleinstaatenpolitik und ethnische Selbstbestimmung auf dem Balkan, München, 1996, 418 p. (Dissertation); în „Anuarul Institutului de istorie A. D. Xenopol", Iaşi, XXXIII/1996, p. 385-388.

5.        Detlef Brandes, Von den Zaren adoptiert. Die deutschen Kolonisten und die Balkansiedler in Neurussland und Bessarabien 1751-1914, München, 1993, 549 p.; în „Anuarul Institutului de istorie A. D. Xenopol", Iaşi, XXXIII/1996, p. 382-383.

6.        Gerhard Grimm, Krista Zach (Hrsg.), Die Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa. Geschichte - Wirtschaft - Recht - Sprache, vol. I-II, München, 1995; în „Anuarul Institutului de istorie A. D. Xenopol", Iaşi, XXXIII/1996, p. 435-436.

7.         „Südosteuropa-Gesellschaft". Colocviu internaţional despre istoria elitelor - 1997, în „Anuarul Institutului de istorie A. D. Xenopol", Iaşi, XXXIV/1997, p. 502-503.

8.        Hans Christian Maner, Parlamentarismus in Rumänien 1930-1940. Democratie im autoritären Umfeld, München, 1997; în „Anuarul Institutului de istorie A. D. Xenopol", Iaşi, XXXV/1998, p. 238.

9.        „Studia politica". Revista Română de Ştiinţă Politică, Bucureşti, vol. I, nr. 1, martie 2001, în Vasile Docea (ed.), Colocvii politice II. Instituţii (nu doar) politice, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2003, p. 117-120.

10.     Obsesii balcanice în Austria meridională (despre simpozionul „New Approaches in Historiography in Southeast Europe: What Can Research Policies Contribute?", Graz, 7-8 decembrie 2002), în „Orizont", Revistă a Uniunii Scriitorilor din România, Timişoara, S.N., an. XV, nr. 3 (1446), 20 martie 2003, p. 15.

11.     Întâmplări cu Paul Lindenberg (recenzie la Paul Lindenberg, Regele Carol I al României, trad. Ion Nastasia, Humanitas, 2003, 276 p.), în „Orizont", Revistă a Uniunii Scriitorilor din România, Timişoara, S.N., an. XV, nr. 7 (1450), 22 iulie 2003, p. 12.

12.     Fără anestezie, despre rosturile istoriei astăzi (I - II), dezbatere, în "Tribuna", Cluj, serie nouă, an. III, nr. 33, 16-31 ianuarie 2004, p. 10-12 şi nr. 34, 1-15 februarie 2004, p. 14-15.

13.     Etica majoritară şi alte întâmplări (ne)vinovate (recenzie la Lucian Nastasă, Levente Salat (editori), Maghiarii din România şi etica minoritară (1920-1940), Cluj, Centrul de resurse pentru diversitate etnoculturală, 2003, 312 p.), în „Orizont", Revistă a Uniunii Scriitorilor din România, Timişoara, S.N., an. XVI, nr. 7 (1462), p. 15.

14.     Cartea necropsiilor (recenzie la Ruxandra Cesereanu, coord., Comunism şi represiune în România. Istoria tematică a unui fratricid naţional, Iaşi, Polirom, 2006, 300 p.), în „Revista 22", anul XVII, nr. 865, 3-9 octombrie 2006, p. 18.

15.     Libertatea din oază (recenzie la Mihaela Sitariu, Oaza de libertate. Timişoara, 30 octombrie 1956, Iaşi, Polirom, 2004, 216 p.), în „Orizont", S. N., an XVIII, nr. 10 (1489), 27 octombrie 2006, p. 22.

VI. Referinţe (selecţie)

A. Recenzat, prezentat de:

2000:

1.       Gheorghe I. Florescu, Relaţiile româno-germane în prima jumătate a secolului XIX, recenzie la Vasile Docea, Relaţii româno-germane timpurii, publicată în „Convorbiri literare", nr. 8 (56), august 2000, p. 34.

2.       „Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde", an 23 (2000), caiet 1, p. 157-158, recenzie la vol. Die Rumänen und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart, editat de Harald Heppner, Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar, 1997, semnată de Wolfgang Kessler. Citează pe Vasile Docea, Das "europäische" Modell und die konstitutionelle Monarchie in Rumänien, studiu publicat în acel volum.

2001:

3.       Dumitru Vitcu: recenzie la Vasile Docea, Relaţii româno-germane timpurii. Încercări şi eşecuri în prima jumătate a secolului XIX, publicată în „Anuarul Institutului de istorie A. D. Xenopol", Iaşi, XXXVIII/2001, p. 266-269.

2003:

4.        Ştefania Ciortea-Neamţu, Deutsche und rumänische Geschichtsschreibung, în "Banater Zeitung", Timişoara, an 11, nr. 519, 5 noiembrie 2003 (despre volumul Relaţii româno-germane. Studii istorice / Deutsch-rumänische Beziehungen. Historische Studien, coordonator Vasile Docea, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2003, 182 p. şi despre colocviul "Relaţii româno-germane: noi perspective istoriografice", organizat de Vasile Docea şi Smaranda Vultur la Centrul Cultural German din Timişoara şi la Fundaţia "ATreia Europă" în 30 - 31 oct. 2003).

2004:

5.       C. Stănescu, Revista revistelor culturale, în "Adevărul literar şi artistic", an 13, nr. 702, 3 februarie 2004, p. 2. Comentariu despre dezbaterea Fără anestezie, despre rosturile istoriei astăzi, publicată de Vasile Docea în "Tribuna".

6.       Florin Constantiniu, Probleme de azi ale istoriografiei române, în "Dosarele istoriei", an IX, nr. 3 (91), 2004, p. 1-4. Comentariu la Vasile Docea, Fără anestezie, despre rosturile istoriei astăzi (I - II), dezbatere, în "Tribuna".

7.       Demény Péter, Mit gondol, milyen egy román, în "Krónika", Cluj, 30 decembrie 2004. Comentariu despre Vasile Docea, Etica majoritară şi alte întâmplări (ne)vinovate, în „Orizont", Revistă a Uniunii Scriitorilor din România, Timişoara, S.N., an. XVI, nr. 7 (1462), p. 15.

2005:

8.       Gabriel Andreescu, Colecţia „Diversitate etnoculturală în România", în „Timpul. Revistă de cultură", Iaşi, an VI, nr. 74, februarie 2005, p. 14. Comentariu despre Vasile Docea, Etica majoritară şi alte întâmplări (ne)vinovate, în „Orizont".

2006:

9.       Alexandru Zub, Romanogermanica: o nouă perspectivă, în idem, Romanogermanica. Secvenţe istoriografice, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza", 2006, p. 207-211. Recenzie la Vasile Docea, Relaţii româno-germane timpurii. Încercări şi eşecuri în prima jumătate a secolului XIX.

10.    Juliane Brandt: Rezension zu: Zach, Krista; Zach, Cornelius R. (Hrsg.): Deutsche und Rumänen in der Erinnerungsliteratur. Memorialistik als Geschichtsquelle. München 2005. In: H-Soz-u-Kult, 31.07.2006, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2006-3-073>. Citează şi comentează studiul Vasile Docea, Jurnalul regelui Carol I, publicat în acel volum.

2007:

11.    Jurnalul lui Carol I, în premieră mondială, în „Evenimentul Zilei", Bucureşti, nr. 4710, 3 februarie 2007, p. 3. Articol despre publicare jurnalului regelui Carol I, într-o ediţie îngrijită de Vasile Docea. Se reproduc si cateva fragmente din jurnal.

12.    Liana Păun, Suveranul perfect, în „Bănăţeanul", nr. 298/08, 19-25 februarie 2007, p. 9. Articol despre descoperirea şi publicarea jurnalului regelui Carol I de către Vasile Docea.

13.    Diana Lazăr, Jurnalul lui Carol I, publicat în premieră, la 93 de ani de la moartea sa, în „Cotidianul", nr. 138 (4820), 25 iunie 2007, p. 10.

14.    Radu, principe de Hohenzollern-Veringen, România între nume şi renume, în „Ziarul financiar", Bucureşti, 27 iunie 2007. Prezentare a Jurnalului regelui Carol I şi a lansării acestuia.

15.    R. Chiruţă, Vasile Docea şi-a dorit să scrie Jurnalul lui Carol I, în „Suplimentul de cultură", nr. 134, 30 iunie- 6 iulie 2007, p. 3.

16.    Valeriu Gherghel, Jurnalul regelui Carol I, recenzie la vol. I, publicată în „Ziarul de Iaşi", 5 iulie 2007.

17.    Dan C. Mihăilescu, Regele şi igrasia, în „Jurnalul naţional", Bucureşti, anul XV, nr. 4381, 15 iulie 2007, p. 15. Recenzie la Jurnalul regelui Carol I, vol. I.

18.    Ion Vianu, Lecturi de vară, în „România liberă", 24 iulie 2007. Recenzie la Jurnalul regelui Carol I, vol. I.

19.    Ion Vianu, Regele, regina, bardul, în „Dilemateca", an II, nr. 16, septembrie 2007, p. 75. Recenzie la Jurnalul regelui Carol I, vol. I.

2008:

20.    Stelian Mândruţ, Kisebbségek. A „nemzeti kérdés" szakmai kutatása a mai Romániában, în „Klio", Debrecen, an XVI, 2008, nr. 2, p. 23-27. Prezentare a volumului Vasile Docea, Străinii de-alături. Explorări în istoria minorităţilor şi a comunicării interculturale, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2006, XIV+234 p.

21.    Dana Ionescu, Carol I despre Carol I, în „Ziua", 18-19 ianuarie 2008. Cronică la Jurnalul regelui Carol I, vol. I.

22.    Corina Oancea, Jurnalul lui Carol I, o restituire necesară, în revista „Felicia", an III, nr. 79, joi, 10 ianuarie 2008. Cronică la Jurnalul regelui Carol I, vol. I.

 

B. Citări:

1994:

1.        Grigore Ploeşteanu, Românii în conştiinţa Europei. Studii şi articole, Târgu-Mureş, Editura Veritas, 1994, p. 70, 93. Citează comunicarea Vasile Docea, Anul 1943 în relaţiile româno-prusiene, prezentată la Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată în cadrul "Zilelor academice ieşene", Institutul de istorie "A.D.Xenopol", Iaşi, 26-27 octombrie 1990.

2.        Paul Păltănea, Istoria oraşului Galaţi de la origini până la 1918, vol. II, Galaţi, 1994. Citează Vasile Docea, Înfiinţarea reprezentanţei consulare a Prusiei la Galaţi (1837), în „Danubius", Muzeul de istorie Galaţi, vol. XIII-XIV, 1992, p. 145-154.

1999:

3.        „Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde", an 22 (1999), caiet 2, p. 270 (Zeitschriftenschau, de Konrad Gündisch şi Harald Roth). Citează „Anuarul Institutului de istorie A. D. Xenopol", Iaşi, tomul XXXIV, 1997, redactor şef: Vasile Docea.

2000:

4.        Bibliografia istorică a României, vol. IX, 1994 - 1999, Cluj-Napoca, 2000, referinţe la p. 10, 13, 35, 225, 226, 260, 261, 263, 285, 370, 467, 492, 646.

2001:

5.        Institutul de Istorie "A.D.Xenopol" - Iaşi. 1990-2000, prezentare de Mihai Ştefan Ceauşu, Fundaţia Academică "A.D.Xenopol", Iaşi, 2001. Despre Vasile Docea (publicaţii, proiecte ştiinţifice etc.): p. 18, 19, 22, 23, 30, 42, 45, 52-54, 56, 70, 74.

2003:

6.        Edda Binder-Iijima, Die Institutionalisierung der rumänischen Monarchie unter Carol I. 1866-1881, München, R. Oldenbourg Verlag, 2003, p. 20, 23, 72-73, 592-593, 601-602. Citează şi comentează lucrările: Istoria monarhiei între inerţie şi resurecţie, în „Xenopoliana",Iaşi, an. 1, 1993, Nr. 1-4, p. 70-77; Un confident al regelui Carol I: scriitorul Paul Lindenberg, în G. Bădărău, L. Boicu, L. Nastasă (ed.), Istoria ca lectură a lumii, Iaşi, 1994, p. 605-614; Carol I şi Academia Română, în „Anuarul Institutului de istorie A. D. Xenopol", Iaşi, XXXIII, 1996, p. 209-216; Das "europäische" Modell und die konstitutionelle Monarchie in Rumänien, în Harald Heppner (ed.), Die Rumänen und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar, 1997, p. 185-214; Carol I şi monarhia constituţională. Interpretări istorice, Timişoara, Editura Presa Universitară Română, 2001, 204 p.

2004:

7.        Ulf Brunnbauer, History Research Institutes in Southeast Europe. A Handbook, Graz, Center for the Study of Balkan Societies and Cultures (CSBSC), 2004, p. 87, citează: Vasile Docea, Relaţii româno-germane timpurii, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2000.

8.        Smaranda Vultur, New Topics, New Tendencies and New Generations of Historians in Romanian Historiography, în Ulf Brunnbauer (ed.), (Re)Writing History - Historiogrphy in Southeast Europe after Socialism, Münster, LITVerlag, 2004, p. 237, 238, 244, 262. Citează şi comentează volumul Carol I şi monarhia constituţională. Interpretări istorice şi comunicarea Die heutige rumänische Forschungspolitik im Bereich Geschichtsschreibung, 2002.

9.        Ghenghea, Mircea Cristian, Cauzele instaurării regimului liberal (1860-1867) în Imperiul Habsburgic, în „Chronos. Revistă a Cercului de istorie Gheorghe I. Brătianu", Iaşi, an II, nr. 1, p. 19. Citează şi comentează fragmente din cartea Vasile Docea, Relaţii româno-germane timpurii. Încercări şi eşecuri în prima jumătate a secolului XIX.

10.     Alina Strugariu, "Desculţ prin propriul destin" în noaptea de "Rusalii 51", în "Ziua de Vest", Timişoara, 6 iunie 2004. Despre lansarea volumului Viorel Marineasa, Daniel Vighi, Rusalii '51. Fragmente din deportarea în Bărăgan, ediţia a II-a, Postfaţă de Vasile Docea, Timişoara, Editura Marineasa, 2004.

2005:

11.     Edda Binder-Iijima, Die Chronik vom Aufstieg Rumäniens: Aufzeichnungen und Tagebuch König Karls I. von Rumänien, in Krista Zach (ed.), Deutsche und Rumänen in der Erinnerungsliteratur. Memorialistik aus dem 19. und 20. Jahrhundert als Geschichtsquelle, München, IKGS Verlag, 2005, p. 79, 83, 84, 88, 90, 94. Citează şi comentează cartea Vasile Docea, Carol I şi monarhia constituţională. Interpretări istorice, Timişoara, Editura Presa Universitară Română, 2001.

2006:

12.     Alexandru Zub, Romanogermanica. Secvenţe istoriografice, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza", 2006, p. 11. Citează studiul Vasile Docea, Istoria relaţiilor româno-germane, o preocupare cu drept de cetate, în Vasile Docea (coord.), Relaţii româno-germane. Studii istorice / Deutsch-rumänische Beziehungen. Historische Studien, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2003, p. 7-12.

13.     Valeria Matvei, Carol I de Hohenzollern, în Vera Ghedrovici, Maria Şveţ, Valeria Matvei, Calendar Naţional 2006, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Chişinău, 2006, p. 148. Citează Vasile Docea, Despre o colaborare literară uitată: Mite Kremnitz şi regele Carol­ I, în „Dacia literară", Iaşi, Serie nouă, an 3, 1992, Nr. 4.

 

 

 

 

Last Updated ( Nov 20, 2008 at 03:35 AM )
<Previous   Next>